• Home
  • About Hokkoku Bank
  • Board of Directors and Audit and Supervisory Committee

Board of Directors and Audit and Supervisory Committee

Chairman Representative Director Hideaki Hamasaki
President & Chief Executive Officer Representative Director Shuji Tsuemura
Representative Director and Executive Officer Kazuya Nakamura
Director and Managing Executive Officer Koichi Nakada
Yuji Kakuchi
Director Nobuhiro Torigoe
Director, Audit and
Supervisory Committee Member
Hidehiro Yamamoto
Director (Outside), Audit and
Supervisory Committee Member
Masako Osuna
Shigeru Nishii
Tadashi Ohnishi
Shuji Yamashita
Takako Ishihara
Senior Advisor Tateki Ataka
Managing Executive Officer Toshiyuki Konishi
Akira Nishita
Takayasu Tada
Susumu Taniguchi
Takeshi Igawa
Executive Officer Harushige Sanbonmatsu
Hirokatsu Yamada
Shoichi Kashimi
Yoshiro Komatsu
Kenya Tatsuno
Tatsuo Shintani
Yutaka Hosono
Daisuke Nakaso
Tomohiko Kikuzawa
Kazuki yamamori
Masayuki Kita
Seiichi Sagiike
Takayuki Yamamoto
Naotaka Terai
Haruhiko Kometani
Masaru Yamazaki
Toshimi Kitagawa
Akihisa Nitta

As of March 12, 2021